Najlepszy kurczak w mieście...i nie tylko
Najlepszy kurczak w mieście...i nie tylko
Najlepszy kurczak w mieście...i nie tylko

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy procedurę ofertową dotyczącą zakupu wyposażenia ogródka, w związku z projektem pn. .:  „Mała Gastronomia Waldemar Wójcik- rozwój oferty gastronomicznej na szlaku JIIIS”. Termin składania ofert upływa 23  czerwca 2016r. Dokumenty do pobrania znajdą Państwo w zakładce „O Projekcie”.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy procedurę ofertową dotyczącą zakupu prac remontowo-budowlanych, w związku z projektem pn. .:  „Mała Gastronomia Waldemar Wójcik- rozwój oferty gastronomicznej na szlaku JIIIS”. Termin składania ofert upływa 29 kwietnia 2016r. Dokumenty do pobrania znajdą Państwo w zakładce „O Projekcie”.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy procedurę ofertową dotyczącą zakupu pieca konwekcyjno-parowego, w związku z projektem pn. .:  „Mała Gastronomia Waldemar Wójcik- rozwój oferty gastronomicznej na szlaku JIIIS”. Termin składania ofert upływa 24 marca 2016r. Dokumenty do pobrania znajdą Państwo w zakładce „O Projekcie”.

W marcu 2016r. rozpoczęła się realizacja projektu pod „Mała Gastronomia Waldemar Wójcik- rozwój oferty gastronomicznej na szlaku JIIIS” .  Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec tego roku.
Inwestycja realizowana jest w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Dofinansowanie ze strony szwajcarskiej wyniosło 34 755,98 PLN (8951,95 CHF )
Celem działania będącego przedmiotem naboru, jest rozbudowa oferty turystycznej 6-ciu gmin podregionu ( w skład, którego wchodzą gminy: „Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków) opartej o lokalne potencjały i zasoby.
Realizacja projektu nakierowana jest na rozwój przedsiębiorstwa „ Mała Gastronomia Waldemar Wójcik” poprzez zwiększenie zakresu świadczonych usług, co wpłynie na poszerzenie oferty turystycznej podregionu przez utworzenie nowego produktu na Szlaku Jana III Sobieskiego pod nazwą „U Króla Jana”, w oparciu o lokalne zasoby historyczne oraz wytwórcze. 
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Wnioskodawcy: